CẢI TẠO KHÔNG GIAN XANH TRONG SÂN TRƯỜNG.

Lượt xem:


Hoạt động cải tạo không gian xanh sân trường.
Trong những ngày cuối năm 2020 nhà trường cùng các ban ngành liên quan đã lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động sôi nỗi nhằm chào mừng 76 năm ngày 22.12, chào mừng năm mới 2021. Toàn thể CB.GV.NV cùng nhau cải tạo đất, bón phân xanh và trồng hoa, cây cảnh.
Hi vọng sau thời gian chăm sóc sẽ có thành quả ngọt ngào, để mỗi ngày đến trường là một niềm vui đối với mỗi học sinh cũng như thầy cô giáo.

Lê Hoàng