Đón học sinh đến trường.

Lượt xem:


Sáng nay, đón các em học sinh đến trường. Thực hiện đón học sinh từ cổng trường, đo thân nhiệt, rửa tay, sát khuẩn. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.