Hoạt động nhân ngày 22/12

Lượt xem:


Thiết thực chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020), sáng 21/12, Trường TH Buôn Puăn  tổ chức nói chuyện truyền thống về lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tham gia buổi nói chuyện có đại biểu từ hội cựu chiến binh  Xã Ea Phê: ông Nguyễn Văn Sơn chủ tịch hội cựu chiến binh và Ông Trịnh Xuân Tào hội cựu chiến binh Xã nhà. Hơn 361 học sinh cùng toàn bộ các CB GV NV trong nhà trường.

 Ông Nguyễn Văn Sơn chủ tịch hội cựu chiến binh.

Ông Trịnh Xuân Tào hội cựu chiến binh Xã