Họp hội đồng ứng dụng Google meet

Lượt xem:


Hôm nay, 16/8/2021 Đ/C HT Nguyễn Văn  Ước đã triển khai họp trực tuyến qua ứng dụng Google meet.

Tại buổi họp có ban liên tịch họp trực tiếp. Các GV-NV còn lại họp trực tuyến.

Các ĐC trong hội đồng tham gia và cập nhật nội dung buổi họp đầy đủ.