Lớp chính trị hè 2020

Lượt xem:


Học chính trị hè 2020
Hôm nay 3.9.2020 tại trường TH Buôn Puăn tập thể CB.GV.NV đã tham gia lớp học chính trị hè 2020 nghiêm túc và đúng quy định theo chỉ đạo của cấp trên.