Tập huấn và bàn giao trang thông tin điện tử cho các trường tiểu học trong toàn huyện.

Lượt xem:


Hôm nay, ngày 27 tháng 7 năm 2017 PGD&ĐT huyện Krông Pắc phối hợp với công ty VietTechKey tổ chức tập huấn và bàn giao trang thông tin điện tử.

Về tham dự và chỉ đạo buổi tập huấn có thầy Phạm Xuân Vinh trưởng phòng GD&ĐT huyện, cùng đại diện BGH và đội ngũ cốt cán về CNTT các trường.

Các thành viên của công ty VietTechKey đã tiến hành tập huấn và bàn giao trang thông tin điện tử cho các trường.